Sitemizin işlemesini sağlamak için teknik çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Özdöken Tarım Makineleri İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz.

Metni Okudum

Toprakla uğraşmak, tarım faaliyetleri yapmak; insanlığın ilk uğraşlarından biridir. Bundan yaklaşık 20 bin yıl önce, insanlar yeryüzünü kendi ihtiyaçlarına göre şekillendirmeye başladılar. Göçebe avcılık ve toplayıcılıktan, yerleşik hayata geçmeleriyle birlikte “Neolitik Devrim” olarak anılan tarımın doğuşu da bu süreçte başlamış oldu. İlk kullanılan tarım aleti, insan gücüyle sürülen ve ağaç dallarından yapılma sabandır. Hayvanların evcilleştirilmesinden sonra onların gücünden faydalanılarak sağlanan çift sürmenin keşfi sayesinde ise uygarlaşmanın ilk adımları atılmış oldu. Yine erken dönemde, buğday başakları el ile toplanırken, sonrasında hayvan boynuzlarından yapılma yay şeklindeki oraklar kullanılmaya başlandı. Kalkolitik Çağ’da bakır madeninin kullanılmaya başlanması ile tarım aletleri bakırdan yapıldı. Tunç Çağı’na gelindiğinde ise bu durum tam anlamıyla ivme kazanarak, saban ve oraklar kalıp dökme teknikleri kullanılarak madenden yapılmaya başlandı. İnsanoğlunun doğaya hükmetmesi de böylece kolaylaşmış oldu. Artan nüfusla birlikte artan besin ihtiyacı, iş gücünü azaltarak verimi çoğaltma isteğini, bu istekte insanlığı 18. Yüzyılda sanayi devrimine kadar eriştirdi.. Devamında hız kaybetmeden yolculuğunu sürdüren tarımsal mekanizasyon, ülkemizde 1950’lerde yaygınlaşmaya başladı ve çiftçilerin üretim gücü arttı. Bu sürecin ilerleyişinde, bir aile şirketi olan Özdöken Tarım Makineleri 1976 yılında kuruldu ve Türkiye’nin köklü tarım şirketleri arasında yerini aldı.